Uncategorized · September 16, 2021

Usa ต้องการช่วยการเดินเรือของออสเตรเลียไปยังเรือดำน้ำนิวเคลียร์

เผยแพร่แล้ว

สหรัฐฯ ต้องการเสริมกำลังการปราบปรามทางทหารในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก: ในอนาคต เทคโนโลยี “ความลับ” จะแบ่งปันกับออสเตรเลียและจะอนุรักษ์เรือดำน้ำนิวเคลียร์ทางทะเลของออสเตรเลียไว้