jokerslotxo

หุ้น SCB : ข้อมูลหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

หุ้น SCB : ข้อมูลหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

กลับมาอยู่ใน ความสนใจอีกครั้ง เมื่อ หุ้น SCB จากธนาคารพาณิชย์ชื่อดังอย่างธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ scbราคาหุ้น ที่มีลุ้นว่าจะมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษที่หลาย ๆ คนคาดหวังไว้เมื่อก่อนหน้านี้ โดยธนาคารพาณิชย์ได้แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า การดำเนินการขาย หุ้น ในบริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต หรือ SCB LIFE ให้กับ FWD group Financial Sercices ทำให้ผลกำไรจากธุรกรรมการขายนี้มีผลกำไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสล่าสุด จึงเป็นที่น่าสนใจจากนักลงทุนในการซื้อ-ขายด้วย เพราะจากกำไรที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยในบทความนี้ทางทีมงาน ได้นำเทคนิค วิธีการซื้อ-ขาย หุ้นscb มาให้สำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์  

ลักษณะธุรกิจ หุ้นSCB

ธนาคารไทยพาณิชย์ ดำเนินธุรกิจบริการทางด้าน การเงินอย่างครบวงจร ให้แก่ลูกค้าทุกระดับ ทุกประเภท ทั้งลูกค้ารายย่อย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จนไปถึงบริษัทขนาดใหญ่  โดยให้บริการทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น การรับฝาก-ถอนเงิน การโอนเงิน การให้กู้ยืมประเภทต่าง ๆ รับซื้อ-ลด การรับรองอาวัล การค้ำประกันต่าง ๆ ให้บริการด้านปริวรรตเงินตรา Bancassurance บริการด้ารการค้าต่างประเทศ บริการ Cash Management รวมถึงบริการด้านธุรกิจหลักทรัพย์ อีกทั้งยังรับฝากทรัพย์สินผ่านทางสำนักงานใหญ่ และเครือข่ายสาขาธนาคารด้วย 

ซื้อ-ขายห ราคา หุ้น scb วันนี้

**  ข้อมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563 **

ผู้ลงทุนที่สนใจซื้อ-ขายหุ้น scb จากธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวิธีการซื้อ-ขายหุ้น ดังนี้ 

 • ติดต่อขอเปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหุ้น กับ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ Broker ซึ่งเป้นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์ คือ บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จำกัด หรือ SCBS 
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูล หุ้น scb โดยตรงที่ หมายเลข 02-949-1000
 • รายละเอียดการ ซื้อ-ขายหุ้น ที่ http://www.scbs.co.th

รายละเอียดการแปลงสภาพหุ้น

ในการแปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิให้เป็น หุ้นสามัญสามารถทำได้ทุก ๆ 3 เดือน 

สถานที่ใช้สิทธิ์ 

บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้า ซื้อ ขายหลักทรัพย์ หรือ ที่เรียกกันว่า Broker 

อัตราการใช้สิทธิ์ 

หุ้นบุริมสิทธิ 1 หุ้น ต่อ หุ้นสามัญ 1 หุ้น 

ระยะเวลาการใช้สิทธิ 
 • การใช้สิทธิ วันที่ 31 มีนาคม ให้แสดงความจำนง ในวันที่ 16-30 มีนาคม 
 • การใช้สิทธิ วันที่ 30 มิถุนายน ให้แสดงความจำนง ในวันที่ 15-29 มิถุนายน 
 • ใช้สิทธิ วันที่ 30 กันยายน ให้แสดงความจำนง ในวันที่ 15-29 กันยายน 
 • ใช้สิทธิ วันที่ 31 ธันวาคม ให้แสดงความจำนง ในวันที่ 16-30 ธันวาคม
เมื่อแปลงสภาพหุ้นแล้ว 

หลังจากมีการ scb stock แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ ให้เป็นหุ้นสามัญ สามารถซื้อขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ใช้สิทธิ์ ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ด้วย วิธีดังต่อไปนี้ 

 • ผู้ถือหุ้นมีบัญชีซื้อขายหุ้นอยู่กับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ Broker สามารถตรวจสอบได้กับ Broker ของตนเอง โดยตรงได้เลย 
 • ผู้ถือหุ้นที่ถือใบหุ้น สามารถตรวจสอบได้ ณ ศูนย์รับ ฝากหลักทรัพย์แหล่งประเทศไทย โดยเป็นนายทะเบียนของธนาคาร 
 • หรือตรวจสอบได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ที่หมายเลข 02-229-2888
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผู้ถือหุ้นสามัญ และผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิของธนาคาร สามารถติดต่อ การขอรับบริการงานทะเบียนหุ้นได้ ณ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของธนาคาร โดยให้บริการกับผู้ถือ หุ้น scb ได้แก่ 

 • แปลงสภาพหุ้นบุริมสิทธิ เป็นหุ้นสามัญ 
 • ตรวจสอบข้อมูล การถือหุ้น 
 • โอนหุ้น ไม่ว่าจะเป็น หุ้นมรดก หุ้นผู้เยาว์ หุ้นผู้อนุบาล หุ้นผู้ไร้ความสามารถ 
 • ขอแก้ไขข้อมูลผู้ถือหุ้น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น 
 • ขอเปลี่ยนใบหุ้น PAR 100 ไปเป็นใบหุ้น PAR 10
 • ขอออก ใบหุ้นใหม่ แทนที่ใบที่หาย 
 • ขอออก ใบหุ้นใหม่ แทนใบหุ้นเดิมที่ชำรุด 
 • ขอแยก หรือรวมใบหุ้น 
 • ขอรับเงินปันผล 

สัดส่วดการถือหุ้น SCB ของชาวต่างชาติ

สัดส่วนเพดานการถือหุ้น scb ของบุคคลต่างชาติหรือบุคคลต่างด้าว ปัจจุบันจะอยู่ที่ร้อยละ 45.81 คือหุ้นสามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ ของทุนจดทะเบียนที่ชำระเรียบร้อยแล้ว หากผู้ลงทุน SCB ต้องการที่จะทราบสัดส่วนการถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ ของบุคคลที่มีสัญชาติต่างด้าว ราคา หุ้น scb ย้อน หลัง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ ณ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของธนาคารดดยตรง หรือติดต่อได้ที่หมายเลข 02-229-2888

บทความที่น่าสนใจ