Uncategorized · December 6, 2021

Rorschacher คิดค้นขนมใหม่

ผู้ชายจากรอร์แชคประดิษฐ์ขนมใหม่

ระหว่างการระบาดใหญ่ Philipp Kern พ่อครัวขนมและนักออกแบบอาหารของ Rorschach ได้พัฒนาขนมหวานของเขาเอง ส่วนผสมหลักคือถั่วคารอบ

(วิดีโอ : 20 นาที / ma)

อ่านเพิ่มเติม