Uncategorized · October 5, 2021

ไฟไหม้รถเมล์อย่างน้อยสามสิบคัน

ในเมืองหลวงของอิตาลี รถหลายคันถูกไฟไหม้ในสถานีรถบัส ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ (วิดีโอ : dsc)

เรียกดูพิเศษ