Uncategorized · October 26, 2021

ไฟไหม้ตึกโรงงาน

ใน Utzenstorf BE อาคารในเขตอุตสาหกรรมที่ถูกไฟไหม้เมื่อเย็นวันอาทิตย์

(วิดีโอ : 20 นาที / ljp)


เรียกดูอีกมากมาย