Uncategorized · September 4, 2021

ในรายการทีวีของแอลเบเนีย – Berset เรียกร้องให้ฉีดวัคซีน

«เพื่อปกป้องทุกคน» – Berset เรียกร้องให้ฉีดวัคซีนใน Albanian Television -Exhibit

สมาชิกสภาสหพันธรัฐ Alain Berset ให้สัมภาษณ์ทางวิดีโอกับรายการทีวี “Fol Shqip Show” ของแอลเบเนีย เขาพูดถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนและวิธีที่ผู้คนควรจัดการกับผู้เดินทางกลับในวันหยุด

เรียกดูพิเศษ