Uncategorized · September 9, 2021

“ใช่ แน่นอน ฉันรับวัคซีนเพราะข้อกำหนดของใบรับรอง”

แบบสำรวจ – “ใช่ แน่นอน ฉันได้รับการฉีดวัคซีนเนื่องจากข้อกำหนดของใบรับรอง”

คาเฟ่และการออกกำลังกายมีให้พร้อมใบรับรองที่ถูกต้องเท่านั้น สิ่งที่คาดไว้มาเนิ่นนานเป็นสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้ว 20 นาที ถามคนที่เพิ่งฉีดวัคซีนใหม่ว่าเคยฉีดวัคซีนเพราะใบรับรองบังคับหรือไม่
(คลิปวิดีโอ : A . Zingg / F. Naef / T. El Sayed)


ผ่าน Extra