Uncategorized · October 7, 2021

เลขาธิการวุฒิสภาซูริก SVP ส่งเสริมการสาธิตโคโรนาที่ผิดกฎหมายและได้รับการวิพากษ์วิจารณ์

เผยแพร่

Maria Rita Marty สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของซูริก SVP ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการแบ่ง Fb ผลงาน พรรครับตำแหน่งในเรื่องนี้

หนึ่ง / 5

SVP Cantonal Councilor Maria Rita Marty เพิ่งแชร์การเรียกร้องให้ “เดินเล่นผ่าน Bern” โดยไม่ได้รับอนุญาตบน Facebook svp-zuerich.ch