Uncategorized · November 13, 2021

“เป็นไปไม่ได้ที่สวิตเซอร์แลนด์จะไปทางอื่นอีกครั้ง”

เผยแพร่แล้ว

ประเทศเพื่อนบ้านกำลังใช้มาตรการเนื่องจากตัวเลข Covid ที่เพิ่มขึ้น สวิสเซอร์แลนด์ก็ต้องลงมือเช่นกัน นักติดเชื้อฯเตือน นักการเมืองเรียกร้องให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นสำหรับทุกคน

จาก

เบตติน่า ซานนี่

เซลีน บีเทนฮาร์ด

1/8

สถานการณ์โคโรนากำลังกลับมาอีกครั้งในประเทศเพื่อนบ้าน ที่เนเธอร์แลนด์ โรงพยาบาลเตือนถึงภาวะเกินพิกัด 20 นาที / Jacqueline Straub

  • สวิตเซอร์แลนด์กำลังมุ่งหน้าไป 4000 รายใหม่ โคโรน่า เคส วันอาชีพ ถึง

    20 นาที / Jacqueline Straub Auch die Schweiz steuert auf 4000 neue Corona-Fälle pro Tag zu.