Uncategorized · November 7, 2021

“เกมปลาหมึก” บนสนามเด็กเล่น – การต่อสู้ที่ป้องกันได้ยากมาก

เผยแพร่

ที่โรงเรียนใน Dietikon ZH ผู้ดูแลช่วงพักเบรกสามารถป้องกันการสร้าง “เกมปลาหมึก” ซ้ำจากการเสื่อมสภาพได้ ผู้ปกครองได้รับแจ้งเรื่องสั้น

หนึ่ง / ห้า

โรงเรียนในสวิสประสบปัญหากับเกม “เกมปลาหมึก” AFP