Uncategorized · November 16, 2021

อินทรีว่ายขึ้นฝั่งพร้อมเหยื่ออ้วน

อินทรีว่ายขึ้นฝั่งพร้อมปลาคาร์พ

ในรัฐวิสคอนซิน นกอินทรีหัวล้านแหวกว่ายอยู่ในน้ำ สาเหตุเป็นเพราะปลาคาร์ปมีน้ำหนักเกือบสิบกิโลกรัม (วิดีโอออนไลน์ : 20 นาที / tif)

เรียกดูพิเศษ