Uncategorized · January 8, 2022

อยากรู้อะไรจากหัวหน้าแพทย์?

เผยแพร่

เป็นประจำ Martin Tramèr หัวหน้าแผนกวางยาสลบที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเจนีวา เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของโคโรนา ในวิดีโอหน้า เขาตอบคำถามเร่งด่วนที่สุดของกลุ่ม เขียนถึงเราในแบบฟอร์มสิ่งที่คุณอยากรู้จากเขา!
อ่านเพิ่มเติม