Uncategorized · September 7, 2021

หากคุณใช้สายนี้ รหัสผ่านทั้งหมดจะหายไป

เผยแพร่

สายเคเบิล O.MG ที่เรียกว่าดูเหมือนสายเคเบิลปกติ แต่อันตรายอย่างยิ่ง: หากคุณได้รับ คุณต้องคาดหวังว่าทุกสิ่งที่คุณเขียนจะถูกอ่าน

1/6

ดูเหมือนสายชาร์จทั่วไป แต่สามารถส่งรหัสผ่านให้แฮกเกอร์ได้ : สาย O.MG เมนบอร์ด

เพราะในขั้วต่อ USB-C ของสายเคเบิล ฮอตสปอตไร้สาย ไมค์ โกรเวอร์

อนุญาตให้ส่งข้อมูลแบบไร้สายไปยัง ผู้โจมตีจะถูกส่งต่อ พิสัย: ประมาณหนึ่งห้ากิโลเมตร ไมค์ โกรเวอร์