Uncategorized · September 30, 2021

หน่วยพิเศษลงจากเฮลิคอปเตอร์

สำหรับอาชญากรรมที่ร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษจากตำรวจเขต Ticino จะถูกนำไปใช้
(คลิปวิดีโอ : 20 นาที / jd)
ผ่าน Extra