Uncategorized · September 1, 2021

สนามเด็กเล่นถูกบ่อนทำลายเพราะเสียงเด็ก

ความเสียหายสูงสุด 100,000 CHF – สนามเด็กเล่นถูกก่อวินาศกรรมเนื่องจากเสียงของเด็ก

Solina Park ยอดนิยมในเมือง Steffisburg ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมเมื่อไม่กี่วันก่อน ตอนนี้คนแปลกหน้าพยายามทำลายการทำงานของเกมตลอดไป

ไป ผ่านเพิ่มเติม