Uncategorized · August 26, 2021

มาตรการนักวิจารณ์ฉ้อโกงผู้ไม่ได้รับวัคซีน

นักวิจารณ์มาตรการ Corona เรียกร้องให้โทรเลขซื้อบัตรประจำตัวประชาชนในราคาเพียง 60 ฟรังก์ ขณะนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์จากภายในกลุ่มของเราเอง

ผ่านมากขึ้น