Uncategorized · December 23, 2021

“มันน่ากลัว” – ผู้หญิงถูกติดตามโดยใช้ AirTags ของ Apple

เผยแพร่แล้ว

เมื่อผู้หญิงเดินทางคนเดียวในรถตอนกลางคืน โทรศัพท์มือถือของเธอก็เตือนเธอเกี่ยวกับเครื่องติดตาม GPS ที่กำลังติดตามเธอ เธอไม่ได้อยู่คนเดียวกับสิ่งนั้น

หนึ่ง / เจ็ด

Airtag ของ Apple มีขนาดเล็กมาก Unsplash

บุคคลสามารถแนบไปกับวัตถุเพื่อให้สุภาพบุรุษสามารถ แนบมา สามารถระบุตำแหน่งได้ Unsplash

มีประโยชน์คุณสามารถค้นหาแท็กอากาศ . Unsplash