Uncategorized · December 28, 2021

มนุษย์ถูกฟ้าผ่า – และรอดชีวิตมาได้

จาการ์ตา – ชายถูกฟ้าผ่า

ในจาการ์ตา ชายคนหนึ่งกำลังเดินผ่านสายฝน ทันใดนั้นเขาก็ถูกฟ้าผ่า เขารอดตายด้วยแผลไฟไหม้ที่มือ
(คลิปวิดีโอ : 20 นาที / ljp)

เรียนพิเศษ