Uncategorized · January 7, 2022

ภูเขาไฟระเบิดบนเกาะที่มีสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง

ภูเขาไฟวูล์ฟปะทุเป็นครั้งที่สองในรอบเจ็ดปี การระบาดของโรคคุกคามอีกัวน่าที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างสูงบนเกาะ (ภาพยนตร์ : 20 นาที / dsc)

ตรวจสอบพิเศษ