Uncategorized · August 26, 2021

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลแนะนำให้ผู้คลางแคลงใจในการฉีดวัคซีนอพยพ

การรักษาในโรงพยาบาลที่เพิ่มขึ้น – พยาบาลแนะนำให้ผู้คลางแคลงวัคซีนอพยพ

Daniel Z. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลมาเป็นเวลานาน อยู่ในการโจมตี เขาเรียกร้องให้ชาวชาฟฟ์เฮาเซนรับการฉีดวัคซีนป้องกันโคโรนา (วิดีโอ : 20 นาที / Lynn Sachs)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม