Uncategorized · October 28, 2021

ผู้สมัครมี Homer Simpson Instant ระหว่างเกมโชว์

ในโทรทัศน์ของอังกฤษ ผู้สมัครสร้างความสับสนให้กับโฮเมอร์กวีชาวกรีกกับฮีโร่ของซีรีส์เรื่อง “The Simpsons” (ภาพยนตร์ : 20 นาที / tif)

อ่านเพิ่มเติม