Uncategorized · November 28, 2021

ผู้กลับมาจากแอฟริกาใต้ภายในสิบสี่วันที่ผ่านมาต้องสอบ PCR

เผยแพร่แล้ว

เครื่องบินสวิสจากแอฟริกาใต้ลงจอดที่สนามบินซูริกในเช้าวันเสาร์ ผู้โดยสารไม่ได้รับการทดสอบหลังจากลงจอด ที่พบกับความไม่เข้าใจ

หนึ่ง / ห้า

เมื่อเช้าวันเสาร์ เครื่องจักรสวิสจากแอฟริกาใต้ลงจอดที่ซูริก ข้อมูล BRK

ผู้โดยสารที่มาถึงไม่มีการทดสอบหรือ ถูกกักกันทันที ข่าว BRK

ที่กระเป๋าระบุไว้ในวันเสาร์ ช่วงบ่าย ขอให้ผู้โดยสารทุกคนในเที่ยวบินสวิสนี้ได้รับการร้องขอทาง SMS เพื่อกักกันและทำการตรวจ PCR ข้อมูล BRK