Uncategorized · November 21, 2021

นี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ในเลือด

Chunsch drus? – นี่คือสิ่งที่เกี่ยวกับการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด

ไม่สามารถสร้างเซลล์ต้นกำเนิดจากเลือดได้ ซึ่งหมายความว่าผู้ป่วยทุกคนต้องพึ่งพาการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด Anja อธิบายในวิดีโอว่าการบริจาคทำงานอย่างไรและเหตุใดจึงสำคัญมาก
(วิดีโอ : P. Weber )

เรียกดูเพิ่มเติม