Uncategorized · November 4, 2021

นี่คือสิ่งที่กฎหมาย Covid-19 กล่าวถึง

นี่คือสิ่งที่กฎหมาย Covid-19 พูดถึง

วันที่ 28 พฤศจิกายน กฎหมายโควิด-19 จะมาต่อหน้าประชาชนอีกครั้ง เพราะการลงประชามติถูกคัดค้าน Anja อธิบายให้คุณฟังว่ามันเกี่ยวกับอะไร

ตรวจสอบเพิ่มเติม