Uncategorized · September 5, 2021

“ทุกคนช่วยผลักฉลามวาฬลงทะเล”

เมื่อชาวประมงตรวจสอบอวน พวกเขาสังเกตเห็นว่ามีฉลามวาฬติดอยู่ในนั้น พวกเขาช่วยกันช่วยสัตว์ให้เป็นอิสระและกลับเข้าไปในทะเลลึก

ตรวจสอบมากขึ้น