Uncategorized · November 22, 2021

ที่นี่ตำรวจจับกุมเด็กอายุ 35 ปีที่ป้อมปราการ

ภายใต้การขู่เข็ญปืน: ที่นี่ตำรวจจับกุมชายวัย 35 ปีที่ป้อมปราการในเบิร์น

ผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาวัย 35 ปีถูกจับที่ป้อมปราการในกรุงเบิร์นในคืนวันอาทิตย์ เขาถูกสงสัยว่าทำร้ายร่างกายบุคคลใน Bern Bümpliz อย่างสาหัส The Kapo ยืนยันความถูกต้องของคลิปวิดีโอ (20 นาที / แร่)

ศึกษาเพิ่มเติม