Uncategorized · September 10, 2021

“ตาปิดด้วยธนบัตร” – นักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศสร้างรูปปั้น Helvetia ขนาดใหญ่ที่ Paradeplatz

ซูริก – “ตาปิดธนบัตร” – นักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศสร้างรูปปั้น Helvetia ขนาดใหญ่ที่ Paradeplatz

ประติมากรรม Helvetia สูงสี่เมตรยืนอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ Paradeplatz ในวันพฤหัสบดี การกระทำของนักเคลื่อนไหวด้านสภาพอากาศไม่ได้รับการอนุมัติ

ศึกษา ล้นหลาม