Uncategorized · November 3, 2021

ตอนนี้มีวิดีโอเกม Squid Sport แล้ว

นักออกแบบวิดีโอเกมที่เก่งกาจได้สร้าง «เกมปู» ในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ มันเล่นเหมือนซีรีย์ Squid Sport คุณต่อสู้เหมือนในต้นแบบเพื่อความอยู่รอด
เกมการพนันฟรีต่อไป ให้กับผู้ใหญ่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นับไม่ถ้วน


ศึกษาเพิ่มเติม