Uncategorized · January 10, 2022

“ตอนฉันลดน้ำหนัก ฉันแทบจะกินแต่บุหรี่”

นักเพาะกายจาก Biel: «ระหว่างรับประทานอาหาร ฉันกินแต่บุหรี่อย่างรวดเร็ว»

Josua Sabato วัย 21 ปีฝึกฝนมาเป็นเวลาห้าปีและตอนนี้มีส่วนร่วมในการแข่งขัน เขาเล่าถึงวิถีชีวิตที่มีพลังและการรับมือกับแรงกดดันอย่างไร (คลิปวิดีโอ : Zoé Stoller)

ตรวจสอบพิเศษ