Uncategorized · October 18, 2021

ชิ้นส่วนหลังคาตกข้างกองดับเพลิงตอนดับเพลิง

Birsfelden BL: ชิ้นส่วนหลังคาหล่นระหว่างการดับเพลิงข้างกองดับเพลิง

ในวันอาทิตย์ หน่วยดับเพลิงออกไปดับผู้ผลิตในอพาร์ตเมนต์ใต้หลังคาใน Birsfelden BL บางส่วนของหลังคาที่เสียหายหลุดออกมาและตกลงมาใกล้กับหน่วยบริการฉุกเฉิน (วิดีโอ : 20 นาที / ข้อมูล -Scout / Steve Past )


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม