Uncategorized · December 22, 2021

“จบได้แย่” – คนขับเทสลาติดอยู่ในอุโมงค์

วอลลิเซลเลน: “จบได้แย่” – คนขับเทสลาติดอยู่ในอุโมงค์ใต้ดิน

ในเมืองวัลลิเซลเลน รถเทสลาออกมาจากถนนและชนราวบันไดอุโมงค์

ไป ผ่านเพิ่มเติม