Uncategorized · October 22, 2021

งูยักษ์ตัวใหญ่ถึงกับขนย้ายได้ด้วยรถขุดเท่านั้น

เกาะโดมินิกา – งูยักษ์ถูกส่งไปยังที่ปลอดภัยด้วยรถขุด

วิดีโอของงูยักษ์บนเกาะโดมินิกาแพร่ระบาด ไม่ทราบว่าเป็นงูชนิดใด (วิดีโอ : 20 นาที / noh)

อ่านพิเศษ