Uncategorized · December 23, 2021

“กวางแทะสวนของฉัน”

เผยแพร่แล้ว

ในคืนวันอังคาร กวางถูกพบเห็นบนถนนใน Visp ในรัฐวาเล ผู้อ่านบันทึกสัตว์ที่มีประโยชน์

1/5

ใน Visp VS กวางสองตัวถูกพบเห็นในคืนวันอังคาร 20 นาที / ข่าว -Scout